Canlı böyrək donorlar üçün əməliyyata əks göstərişlər

Canlı donorlar üçün əks göstərişlər

 1. Donor əməliyyatının risklərini anlamaq üçün psixi durumunun yeterli olmaması.
 2. Adekvat şəkildə müalicə olunmayan psixiatrik xəstəlik
 3. Aktiv narkotik və akkoqol istifadəçiləri
 4. Böyrək xəstəliyi əlamətləri. ( albuminuriya, proteinuriya, aşağı QFG, izah oluna bilməyən hematuriya və piauriya)
 5. Əhəmiyyətli şəkildə abnormal böyrək anatomiyası
 6. Təkrar olunan nefrolitias və ya ikitərəfli böyrək daşları
 7. Kollagen vaskulyar xəstəlik
 8. Şəkərli diabet
 9. Hipertenziya
 10. Keçirilmiş miokard infarktı və koronar arteriya xəstəliyi
 11. Orta və ağır ağciyər xəstəliyi
 12. Hal hazırda mövcud olan neoplasiya
 13. Xərcəng xəstəliyi tarixçəsi
 14. Böyrək xərçəngi olan ailə tarixçəsi
 15. Aktiv infeksiya
 16. Xronik aktiv viral infeksiya
 17. Əhəmiyyətli xronik qaraciyər xəstəliyi
 18. Əhəmiyyətli nevroloji xəstəlik
 19. Anticoaqulyant tələb edən xəstəliklər
 20. Hamiləlik
 21. Trombotik xəstəlik tarixçəsi və trombəmələgəlmə risklərini artıran şərtlər

 

Nisbi əks göstərişlər

 

 1. ABO uyğunsuzluq
 2. Yaş 18 dən aşağı və 65 dən yuxarı
 3. Piylənmə. Xüsusi ilə BÇİ > 35
 4. Yüngül və asanlıqla müalicə edilən hipertenziya
 5. Tək nefrolitiaz epizodu
 6. Sidik analizinin yüngül abnormallıqları

Müayinələrdən öncə donor bunları bilməlidir

 1. Müayinələrin olunması mütləq donor olmaq anlamına gəlmir.                 
 2. Müayinələri hər zaman dayandırmaq hüququnuz vardır.
 3. Həkim hər an səbəbini sizə izah etməklə sizi donorluqdan kənarlaşdıra bilər.
 4. Sizi müstəqil olan donor komandası müayinə edir, onun resipient əməliyyatına aidiyyatı yoxdur və sizin maraqlarınızı qoruyur.
 5. Donor müayinəsi zamanı əldə edilən məlumatlar konfidensial saxlanılır.
 6. Siz hepatitlərə, HİV –yə və digər infeksiyalara görə yoxlanacaqsınız.
 7. Müayinələr zamanı sizin gələcək həyatınıza təsir edə biləcək gözlənilməz xəstəliklər aşkar edilə bilər.
 8. Bəzi müayinələr zamanı müəyyən narahatçılıqlar və risklər ola bilər. Məsələn qan alınan zaman, venadaxili kontrast maddə vurulan zaman.
 9. Müayinələr müəyyən mailiyyə sərfinə səbəb olacaqdır.
 10. Əməliyyatdan sonra uzun müddət tibbi müşahidədə olmanız məsləhət görülə bilər.
 11. Resipient üçün sizin böyrək donorluğununzdan başqa alternativ müalicə üsulu da mövcuddur.

Tarix:                              İmza:

Dr. Kamran Beydullayevin bloqu

Bu bölmədə Dr. Kamran Beydullayevin yazılarını oxuya bilərsiniz.