Qaraciyər travmaları zamanı istifadə edilən dərəcələnmə sistemi

Spread the love

1994 cü ildə yaradılmış Amerika Travma Cərrahiyyəsi Assosiasiyasının (AAST – American Association of Surgery for Trauma)  tərtib etdiyi qaraciyər zədələnmələrinin dərəcələnməsi ən çox istifadə edilən klassifikasiya sistemidir.

1-ci dərəcə (grade)

Qaraciyərin səthinin 10%-dən az sahəsini tutan subkapsulyar hematoma və ya kapsulun cırılması və qaraciyər parenximasının 1 sm dən dərin olmayan cırılması

2-ci dərəcə

Qaraciyər səthinin 10-50% ni əhatə edən subkapsulyar hematoma

Parenximdaxili 10sm dən kiçik diametrli hematoma

Uzunluğu 10 sm dən kiçik, dərinliyi isə 1-3 sm arası olan parenxima cırılması

3-cü dərəcə

Qaraciyər səthinin 50%- dən çoxunu təşkil edən susbkapsulyar hematoma

Parenximdaxili 10sm-dən böyük diametrli hematoma və ya genişlənməkdə olan hematoma

Parenximin 3 sm-dən dərin cırılması

4 cü dərəcə

Qaraciyər payının 25-75% ni əhatə edən parenximal cırılma və ya 1-3 arası Coinaud seqmentləri əhatə edən cırılma

5 ci dərəcə

Qaraciyərin payının 75% dən çoxunu əhatə edən cırılma, və ya eyni payın 3 dən çox Coinaud seqmentini əhatə edən cırılma

Venoz damarların cırılması – qaraciyərin mərkəzi iri venalarının və ya retrohepatik venalarının cırılması

6 cı dərəcə

Vaskulyar – Qaraciyərin bir hissəsinin qopması