Exinokokk xəstəliyinə necə yoluxulur?

Op. Dr. Kamran Beydullayev, MRCS İngiltərə, Ümumi və Transplant Cərrah, 0504063853

Exinokokk sisti
Kamran Beydullayev

Exinokokk xəstəliyi lentşəkilli exinokokk qurdlarının törətdiyi parazitik xəstəlikdir. Bu bütün dünyada yayılmış xəstəlikdir, amma bəzi regionlar isə bu xəstəlik üçün endemik hesab olunur. Bu regionlarda adətən heyvandarlıqla məşğulluq üstünlük təşkil edir. Endemik olmayan zonalarda bu xəstəliyə rast gəlinməsi imiqrasiya edən insanlar hesabına olur. İki növü geniş yayılıb və insanlarda rast gəlinir: sistli exinokokkozalveolyar exinokokkoz.

Exinokokk parazitinin yetkin formalarısestodları itlərin və digər yırtıcıların (pişik, canavar) nazik bağırsağında yaşayır. Onlar bu qurdun əsas sahibi hesab edilir.  Bu qurdların yumurtaları nəcislə birlikdə xaricə düşür və bu yumurtalar otu və qida kimi istifadə edilə bilən digər şeyləri bulaşdırır. Bunlara içməli su da aid edilə bilər. Bu qurdların aralıq sahibi adətən qoyunlar və keçilər olurlar. Bu qida məhsulları aralıq sahibi olan qoyun və keçilər tərəfindən qəbul edildikdə onlar bu parazitə yoluxurlar. İnsanlar da gigyenik qaydalara əməl etməməklə bu qidaları qəbul etdikdə təsadüfü aralıq sahibə çevrilir. Ağızdan həzm yoluna düşmüş yumurtalardan çıxan sürfələr bağırsaqdan qana və limfa damarlarına keçir və bu yolla da qaraciyərə çatır. Bu sürfələr adətən qaraciyərdə xəstəlik törədir. Əgər onlar qaraciyərdən də keçib qan dövranına qoşularlarsa digər bütün orqanları yoluxdurmaq potensialına malik olurlar. Bu orqanlar adətən ağciyər və beyin olur. Orqanlara daxil olan parazit qovuqcuq əmələ gətirir.

alveokokk
Exinokokk

Təqribən 6 aydan sonra bu qovuqcuq 1sm ölcüsündə olur. Tədricən böyüyən bu sistin divarı iki qatdan ibarət olur içərisi maye ilə dolu olur.. Daxili rüşeym qatından yeni qız qovuqcuqlar əmələ gəlir. Aralıq sahibində parazitlər bir neçə il yaşaya bilir. Bu parazitlərin əsas sahibə düşməsi aralıq sahiblərin yırtıcılar tərəfindən yeyilməsi nəticəsində baş verir.

exinokokk sisti
Exinokokk

Alveokokk parazitləri də təqribən eyni cür dövran edir. Amma onların yaratdığı sistlərin divarları daha kələ kötür olur. Onların metabolizm məhsulları ətraf toxumalarda iltihab törədir, və getdikcə yerləşdiyi orqanı dağıtmağa başlayır.

Bunlar da maraqlı ola bilər.

 

Qaraciyər sistlərinin (kistalar) bədxassəli olma ehtimalı

Op. Dr. Kamran Beydullayev, MRCS İngiltərə, Ümumi Cərrah və Cərrah Transplantoloq, 0504063853

Kamran Beydullayev
Kamran Beydullayev

Qaraciyər sistləri (kistalar) insanların 5% də mövcuddur. Bu sistlər 90% hallarda heç bir əlamət vermir, adətən təsadüfən xəstə tamamilə başqa bir xəstəliyə görə müayinə olarkən aşkar edilir. USM və KT müayinələrin geniş yayılması son vaxtlar bu sistlərin daha tez tez rastlanmasına gətirib çıxarıb. Qaraciyər sisti aşkar olunmuş xəstələri ən birinci narahat edən ,, bu bədxassəli şiş ola biləlmi?,, sualıdır.  Qaraciyər sistlərinin 95%-i xoşxassəlidir.

Qaraciyər sistlərinin xəstəni necə narahat edə bilər?

95% qaraciyər sisti olan xəstələrdə heç bir şikayət olmur. Sistin ölçüsü və yerləşməsinin əlamətlərin əmələ gəlməsində yeri ola bilər. Sistlər 5sm dən kiçik olduqda demək olar ki, heç vaxt heç bir əlamət vermirlər. Bəzən sistlər çox böyük olduqda ağrılar verə bilər. Bəzən isə öd yollarını sıxaraq bağlaya bilər. Sistlərin digər yaxınlıqda olan orqanları sıxmasından da əlamətlər əmələ gələ bilər. Məsələn mədə sıxıldıqda tez doymaq kimi şikayət yarana bilər. Amöb mənşəli sistlər zamanı yüksək hərarət müşahidə edilə bilər. Qaraciyərin sadə sistləri adətən laborator analizlərdə heç bir dəyişikliklər vermir.

Sistlərin bədxassəli olmasına nədən şübhələnə bilərik?

Bu adətən sistlərin USM və KT (komputer tomoqrafiya) görüntüsünə əsasən baş verir. Neoplastik (şişə bağlı) sistlərin adətən solid komponenti ( bərk hissəsi) olur.  Sadə kistaların bu cür komponentləri olmur, onların tərkibi aydın maye olur, içərisində arakəsmələr olmur, divrları hamar, sistin ətrafında isə heç bir toxuma reaksiyası olmur. Əgər radioloji müayinələr sistin təsvirində bu cür əlamətləri qeyd edirsə o zaman sistin ciddi qəbul edilməsi və tam araşdırılması lazım gəlir. Digər orqanlarda da eyni zamanda rast gəlinən ( böyrək, mədəaltı vəzi) çoxsaylı qaraciyər sistləri xoşxassəlidir. Zaman zaman sistin ölçülərinin böyüməsi mütləq o demək deyil ki, bu bədxassəlidir. Xoşxassəli sədə kistalar da böyüyürlər.

Qaraciyərin kistoz törəməsi
Qaraciyər sisti

Bəs qaraciyər sistlərinin radioloji görüntülərində şübhəli məqamlar varsa bu zaman nə etmək lazımdır?

Əgər sist 1sm-dən kiçikdirsə bu zaman radioloji müayinələr onun xarakterini təyin etməkdə çətinlik çəkə bilərlər. Bu sistlərin solid komponentini aşkar etmək olmur. Ona görə də bu ölçüdə olan sistlər yalnız müşahidə edilir. Xəstə müəyyən intervallardan bir təkrar müayinələr olunur. Əgər sistlər 5sm dən böyük olarlarsa o zaman onlar divarlarının irreqular olmasına, arakəsmələrin olmasına, solid komponentinin və tərkibində debrislərin olmasına görə baxılmalıdır. Həmişə nəzərə almaq lazımdır ki, bu əlamətlər olan sistlər də hamısı neoplastik olmur. Əvvəllər infeksiyalaşmış sadə sistlər, travma nəticəsində qaraciyər daxilində əmələ gəlmiş sistlər, parazitik sistlər də eyni oxşar görünüşə malik ola bilərlər.

Yaxşı bəs qaraciyər sistinin sadə deyil, mürəkkəb bir sist olduğu aşkar ediləndən sonra hansı addım atılmalıdır?

Növbəti addım mərkəzdən asılı olaraq dəyişir, vahid bir protokol yoxdur. Bəzi mərkəzlər hesab edir ki, bu sistlər artıq çıxarılmalıdır və histologiyaya göndərilməlidir. Çünki, yalnız bu üsulla bunun nə olduğunu demək olar və təhlükədən xilas olmaq olar. Bəzi mərkəzlər sistik mayeni aspirasiya edib musin adlanan maddənin miqdarını yoxlamağı və eyni zamanda orada olan onkomarkerləri təyin etməyi təklif edir. Bu biopsiyadan əvvəl mürəkkəb sistin exinokokk olmadığına əmin olmaq lazımdır. Amma nəzərə alınmalıdır ki, bu müayinənin də spesifikliyi və sensitivliyi yüksək deyil.

Qaraciyər sistlərinə görə əməliyyatın effektivliyi çox yüksəkdir. Mərkəzimizdə qaraciyərin cərrahi əməlliyyatlarını mütəmədə və sistematik icra edirik. Neoplastik qaraciyər sistlərinin tam kəsilib çıxarıla biləcəyi hallarda təkrar yaranma riskinin kifayət qədər az olduğunu deyə bilərik

Bunlar da maraqlı ola bilər.