Meyitdən orqan donorluğu haqda qısa sual cavab

orqan transplantasiyası
Kamran Beydullayev, ümumi və transplant cərrah                                                                                                                                                                                                                                                                                            Kim  donor ola bilər?
Qeydiyyatdan keçmiş hər kəs donor ola bilər. Yaş limiti yoxdur. Donor komandası namizəd donorun anamnezini araşdırır və kliniki müayinədən keçirərək donorluq üçün yararlı olub olmamasını müəyyən edir.
Donor olmaq istəsəm və qeydiyyatdan keçsəm xəstələnən zaman həkimlər mənim həyatımı xilas etməyə çalışacaqlarmı?
Əlbətdə. Donor olmaq haqqında proses yalnız ölüm elan ediləndən sonra başlayır.
Adam donor kimi qeydiyyatdan keçmədiyi təqdirdə beyin ölümü baş verəndən sonra onun donor olması haqqında qərarı kim verir?
Qeydiyyatdan keçmədiyiniz halda beyin ölümü baş verərsə bu zaman donorluq haqqında qərarı sizin ən yaxın adamınız verir.
Donor orqanlarının götürülməsi zamanı donorun bədəni eybecər hala salınırmı?
Donor orqanları cərrahiyyə əməliyyatı vasitəsi ilə götürülür.  Əməliyyatdan sonra  qarın və döş boşluğu tikilib bağlanır.
Donorluq yas mərasiminin ləngiməsinə səbəb olurmu?
Xeyr. Donor olmaq yas mərasiminin ləngiməsinə səbəb olmur
Donor olan zaman ailə müayinələrə əlavə pul xərcləyirmi?
Xeyr. Donorun müayinələrini xəstəxana qarşılayır, yas mərasimi isə ailə təşkil edir.
Hansı din mənsublarına donorluq etmək olmaz?
Demək olar ki, bütün böyük dinlərdə organ transplantasiyasına mane olmurlar.                                                                                                                                                                                                                                    Bunlar da maraqlı ola bilər                                                                                                                                        1.Beyin ölümü olan donorun müayinəsi
2.Beyin ölümünün patofiziologiyası
3. Kadavradan orqan çıxarılması və bu prosesin koordinasiyası
4. Beyin ölümü nədir və necə təyin edilir?
5. Laparoskopik donor əməliyyatı
6. Reportaj MİR TV
7. Ürək əməliyyatı və qaraciyər transplantasiyası eyni vaxtda

 

 

Beyin ölümü nədir və necə təyin edilir.

Ümumi cərrah, cərrah transplantoloq
Op. Dr. Kamran Beydullayev

Op. Dr. Kamran Beydullayev, MRCS İngiltərə, Ümumi və Transplant Cərrah, əlaqə nömrəsi 0504063853

Beyin ölümü diaqnozu necə qoyulur?
Beyin ölümü beyin kötüyü daxil olmaqla beyinin bütün funksiyalarının geridönməz şəkildə dayanmasıdır.
Beyin ölümü diaqnozu qoyulması üçün ilkin şərtlər
Beyin ölümü diaqnozu qoyulması üçün aşağıdakı şərtlər olmalıdır.
1. Pasient komada olmalıdır və komanın səbəbi bəlli olmalıdır.
2. Pasientdə spontan tənəffüs olmamalıdır və süni tənəffüs aparatına qoşulu olmalıdır
3. Xəstənin ölümünə səbəb olan hadisə ən azı 6 saat əvvəl olmalıdır və səbəb aydın şəkildə göstərilməlidir. ( kəllə beyin travması, beyindaxili qanaxma)
4. Pasient kardiovaskulyar şokda olmamalıdır.
5. Aydın endokrin və metabolik kənaraçıxmalar korreksiya edilməlidir
İstisnalar
1. Pasient hipotermik olmamalıdır. Bədən temperaturu ən azı 35.5 C dən aşağı olmamalıdır, aşağı olduqda normal hala gətirilməlidir.
2. Pasient heç bir sedativ, əzələ relaksantları, antikonvulsantlar, hipnotik, narkotik və antidepressant qəbul etməməlidir. Əgər xəstə əvvəllər belə bir dərman qəbul edibsə bu dərmanın qanda səviyyəsi sıfır olmalıdır.
3. Yol qəza hadisəsində, dərman zəhərlənməsində, səbəbi məlum olmayan komalarda toksikoloji müayinə aparılmalıdır. Bu cür müayinə imkanı olmadığı zaman beyin ölümü diaqnozu qoymaq üçün 5 gün gözləmək lazımdır.
4. Komanın metabolik və endokrinoloji səbəbləri istisna edilməlidir.
5. Pasientdə beyin aktivliyinin heç bir əlaməti olmamalıdır.
Beyin ölümü diaqnozunu kimlər qoymalıdır?
1. Beyin ölümü olan pasientlərin müayinə olunmasında təcrübəsi olan nyrocərrah, nevroloq, reanimatoloq və anestezioloq, daxili xəstəliklər üzrə mütəxəssis və pediatr beyin ölümü diaqnozunun qoyulmasına cəlb edilə bilər.
2. Nefroloq və ya transplantasiya komandasının hər hansı bir üzvü bu prosesdə iştirak etməməlidir.
Beyin ölümü diaqnozu necə qoyulur?
1. İlkin kliniki müayinə. Pasientin komada olduğunu təsdiqləməli, hər hansı qıcolma aktivliyi, dekortikasiya və deserebrasiya hərəkətlərinin olmamasını aydınlaşdırmaq lazımdır. Frontal sinusların üzərinə basmaqla üzün qırışdırılmasına fikir verilir və motor reaksiyası yoxlanılır. Ağrı stimuluna olan motor reaksiyası mənfi olmalıdır.
2. Beyin kötüyü refleksləri.
• Göz bəbəyinin işığa reaksiyası göz bəbəklərini işıqlandırmaqla qeyd edilir.
• Korneal reflekslər pambıqla buynuzlu qişaya toxunulur və göz qırpmasının olmaması qeyd edilir.
• Okulo-sefalik refleks . Pasientin başı neytral vəziyyətdə saxlanılır, sonra iki əllə tutulub sağa və sola hərəkət etdirilir. Normal halda göz almaları əks istiqamətdə hərəkət edir. Beyin ölümü olan xəstələrdə göz almaları başla eyni istiqamətd hərəkət edir.
• Vestibular – okular refleks. Xarici qulaq keçəcəyinə 50ml buz kimi soyuq su tökülür. 20-30 saniyədən sonra gözlərin hərəkəti müşahidə edilir. Göz hərəkətinin olmaması beyin ölümündən xəbər verir.
• Yuxarı və aşağı hava yollarının stimulyasiyası ( gag refleks). Sorucu kateter udlağa və traxeyaya toxundurulur və ögümə refleksi alınır. Beyin ölümü zamanı bu müşahidə edilmir.
3. Müayinələr arasındakı fərq büyüklər üçün 6 saat olacaq.
4. Bütün beyin kötüyü reflekslərinin itmiş olduğu yoxlandıqdan sonra təsdiqləyici test icra edilir. Təsdiqləyici test elektroensefaloqram və angiogram ola bilər.
5. Apnea testi. Apnea testi 6 saat fasilə ilə aparılmış 2 müayinədən sonra edilən ən axırıncı tesdir. Bu test bir dəfə aparılır və spontan tənəffüsün olmamasını göstərir. Pa Co2 nin səviyyəsinin qanda kritik səviyyəyə ( 50-60 mm Hg) çatmasına əmin olmaq lazımdır. Xəstəyə əvvəlcə 100% 02 on dəqiqə müddətinə verilir, sonra ventilyator saxlanılır. Bu müddətdə oksigen verilməsi davam edir. Xəstə süni tənəffüs aparatından ayrıldığı müddətcə heç bir respirator hərəkət olmadıqca apnea test pozitiv sayılır.

 

Bunlar da maraqlı ola bilər.

  1. Qaraciyər donoru- qaraciyər bərpa olurmu?
  2. Böyrək Transplantasiyasının ağırlaşmaları
  3. Böyrək Transplantasiyası məlumat sessiyası
  4. Böyrək Transplantasiyası, yoxsa dializ

Böyrək Transplantasiyası üçün məlumat sessiyası

Op. Dr. Kamran Beydullayev, MRCS İngiltərə, Ümumi və Transplant Cərrah, 0504063853

Böyrək Transplantasiyası məlumat sessiyası

Bütün böyrək transplantasiyalarına namizəd olan xəstələr məlumat sessiyalarına qatılmaq üçün həvəsləndirilməlidirlər. Daha yaxşı olar ki, onlar bu sessiyalara öz yaxın qohumları ilə və ya dostları ilə qatılsınlar. Bu görüşlərdə əməliyyata barədə ətraflı məlumat verilir, onun riskləri izah edilir, əməliyyatdan sonra xəstələrin qəbul etdikləri immunosupressor dərmanların əlavə təsirləri haqqında məlumat verilir. Əməliyyat prosesi  və onun ağırlaşmaları ayrılıqda izah edilir. Canlı donordan böyrək transplantasiyası və bunun kadavra transplantasiyasından üstünlüyü barədə danışılmalıdır. Ümumilikdə böyrək transplantasiyasının dializdən daha çox üstünlüklərinin olması nəzərə çatdırılmalıdır. Qreftin (donordan alınan böyrək) yaşama müddətini və resipientin morbidliyini ( ölmək ehtimalı) əks etdirən statistika xəstəyə və xəstə adamlarına deyilməlidir və onlarla birlikdə müzakirə edilməlidir. Orqanın orqanizm tərəfindən rədd olması prosesi  (receksiya, recekt olması) xəstəyə və ailə üzvlərinə izah edilməli və eləcə də onlar infeksiya tutma, şiş xəstəlikləri əmələ gəlmə riskləri barədə məlumatlandırılmalıdırlar.

Xəstə bilməlidir ki, hətta uğurlu transplantasiyadan sonra da bu sona qədər getməyə  bilər və xəstə nə zamansa yenə də dializə qayıda bilər. Burada xəstələrin dializ və diet məhdudiyyətlərini transplantasiya əməliyyatı ilə və immunosupressiv dərmanların qəbulu ilə müqayisə etməsinə kömək etmək lazım gələ bilər. Uşaq dünyaya gətirmək istəyən qadınlarla transplantasiyadan sonra bunun mümkün olması müzakirə edilməlidir.

Əməliyyatın riskləri və faydaları xəstələrə onlar müayinələrə başlamazdan öncə izah edilməlidir. Çünki bu informasiya sesiyaları zamanı xəstələr əməliyyat olunmaqdan imtina edə bilərlər və bu da onları bahalı əməliyyatönü müayinələrə pul vəsaiti xərcləməkdən azad edə bilər.

böyrək transplantasiyası
Böyrək transplantasiyası

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimlərə transplantasiya əməliyyatı etmək olmaz?

  • Son dövrlərdə keçirdiyi və ya yayılmış bədxassəli şiş xəstəliyi
  • Hal hazırda davam edən kəskin infeksiya
  • Bir neçə ədəd böyrəkdən kənar müalicə edilə bilməyən xəstəliyi
  • Müalicəyə əməl etməyəcəyini göstərən əlamətlər və ya psixi xəstəlik
  • Narkotik asılılıq
  • Təkrar olunan nativ böyrək xəstəliyi

Yuxarıda göstərilən şərtlər əməliyyat üçün major əks göstərişlərdir. Bundan başqa bir xeyli nisbi əks göstərişlər vardır ki, bu şərtlər olan xəstələrin də əməliyyat olunması yerli xəstəxanadaxili protokollardan və təcrübədən asılıdır. Bunlara çox artıq çəkisi olan xəstələr və deyilməsinə baxmayaraq siqaret çəkməyi davam edən xəstələr aid ola bilər.

Transplantasiya haqqında hər hansı sualı olan xəstələrə mərkəzimizdə pulsuz böyrək transplantasiyası məlumat sessiyalarına qatılmaları məsləhətdir.

 

Bunlar da maraqlı ola bilər

 

Böyrək Transplantasiyası yoxsa Dializ ?

Op. Dr. Kamran Beydullayev, MRCS İngiltərə, Ümumi və Transplant Cərrah, 0504063853

Böyrək transplantasiyası yaxşıdır, yoxsa dializ seansları qəbul etmək?

Hətta baxmayaraq ki, böyrək transplantasiyasının ağırlaşmaları hemodializin ağırlaşmalarından daha çox olur, bütün tədqiqatlar göstərir ki, böyrək tranplantasiyası hemodializdən daha üstün müalicə metodudur. Böyrək transplantasiyası böyrək çatışmazlığı olan xəstələr üçün birinci seçim müalicə üsulu hesab edilir.

Böyrək transplantasiyasının hemodializdən üstünlüyü nədir?

3 qrupa bölmək olar bu fərqi.

Birincisi maliyə baxımından böyrək transplantasiyası daha faydalıdır. Hər dializ seansına ayrılan vəsait il ərzində toplanarsa yığılan vəsait böyrək transplantasiyası əməliyyatının qiymətindən daha çox olar. Hal hazırda Azərbaycanda hemodializ dövlət tərəfindən maliyələşdirildiyi üçün xəstələr bu çətinliyi hiss etmirlər. Amma dövlət böyrək transplantasiya əməliyyatını maliyələşdirsə həm də büdcəyə qənaət etmiş olar.

İkinci fərq həyat keyfiyyəti ilə bağlıdır. Böyrək transplantasiyası olmuş xəstələrin həyat keyfiyyəti hemodializ alan xəstəlrdən aydın şəkildə üstündür. Böyrək transplantasiyası olmuş xəstələr hər iki gündən bir saatlarla dializ aparatına bağlanıb qalmırlar. Bu onların ilk öncə vaxtına qənaət edir. Dializdə olan xəstələrin gözləməli olduqları diet məhdudiyyətinin böyrək transplantasiyası olunmuş xəstələrə heç bir aidiyyatı yoxdur. Onlar istədikləri cür qida qəbul edib, istədikləri qədər maye içə bilərlər. Transplantasiya olunmuş xəstələr özlərini daha enerjili hiss edirlər. Bu xəstələrin başqa ölkələrə və yerlərə səyahət etmək üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur, çünki onlar bir gündən sonra qayıdıb öz dializ mərkəzlərində hemodializ kursu qəbul etməyə məcbur deyillər. Onların işləmək imkanları da daha çox olur. Transplantasiya olunmuş xəstə qadınların hamilə qalmaq və uşaq doğmaq şansları hemodializ alan  xəstələrdən daha çoxdur.

Üçüncü çox vacib olan üstünlük isə ömrün uzunluğudur. Hemodializ alan böyrək çatışmazlığı olan xəstələrin gözlənilən həyat müddəti ortalama 5 ildir. Transplant xəstələrdə isə bu rəqəm fərqlidir. Canlıdan alınmış böyrək transplantasiyasında gözlənilən ömür 15-20 il, kadavradan alınmış böyrəklər üçün isə 10-12 ildir. Transplantasiyanın hər seansında böyrəyin funksiyasının cəmi 10% -i əvəz olunursa, transplant böyrək üçün bu 60% dən çox olur.

Transplantasiya əməliyyatın və əməliyyatdan sonrakı dövrün ağırlaşmalar olma riskləri isə dializdən daha çoxdur. Əməliyyat zamanı ola bilən ağırlaşmalardan başqa əməliyyatdan sonra xəstələrin qəbul elədikləri immunosuppressor dərmanların təsirindən orqanizm infeksiyaya daha həssas olur və bu infeksiyalara yoluxduqda onlar daha kəskin keçirlər. İmmunitetin aşağı düşməsi onları həm də müxtəlif bədxassəli şiş xəstəlikləri üçün də hədəfə çevirir. Bu dərmanların əlavə təsirlərindən bir də şəkərli diabet hesab edilə bilər.

Lakin bütün ağırlaşmalara baxmayaraq transplantasiya yenə də dializdən daha effekli müalicə metodudur. Hətta transplantasiya olub yenidən dializə qayıtmağa məcbur olmuş xəstələrə ikinci dəfə böyrək köçürdükdə belə onların həyat keyfiyyəti  və gözlənilən həyat müddəti daha çox olur.

Sizə bunlar da maraqlı ola bilər.

Böyrək transplantasiyasının qısa tarixi

363 böyrək və qaraciyər donorlarının nəticələri  ppt

Canlı böyrək donorları üçün əməliyyata əks göstərişlər

 

Böyrək transplantasiyasının qısa tarixi

Op. Dr. Kamran Beydullayev, MRCS ingiltərə, Ümumi və Transplant Cərrah, 0504063853

Böyrək transplantasiyası donor böyrəyinin son dönəm böyrək xəstəliyi olan adama transplantasiya olunmasına, yəni köçürülməsinə deyilir. Bu beyin ölümü olan insanlardan alınan orqan ilə (kadavra orqanı) və ya canlı insandan alınan orqan hesabına olan transplantasiya kimi iki qrupa təsnifatlana bilər.

20 – ci əsrin əvvəllərində xəstələnmiş insan orqanlarının dəyişilməsinin mümkün ola biləcəyi haqqında müxtəlif ideyalar yaranırdı. 1907 ci ildə Simon Fleksner insan böyrəyini köçürməyin mümkünlüyünün real olduğunu söyləmişdi.

1933 cü ildə Yuri Xerson ilk dəfə 6 saat əvvəl ölmüş xəstənin böyrəyini böyrək çatışmazlığı olan xəstənin bud nahiyəsinə transplantasiya etməyə cəhd etmişdi. Xəstə iki gündən sonra öldü. Donor və resipient arasında həm də qan qrupu uyğunsuzluğu vardı.

1950-ci ilin iyun ayında ilk uğurlu böyrək transplantasiyası əməliyyatı icra edilib. Bunu doktor Richard Lawler  44 yaşlı polisistik böyrək xəstəliyi olan qadına böyrək köçürməklə həyata keçirmişdir. 10 aydan sonra xəstədə orqanın rədd olması  (reject) baş vermişdi. O zaman immunosupressor dərmanlar hələ yox idi.

Canlıdan canlıya ilk böyrək transplantasiyası isə 1952-ci ildə Parisdə Jean Humburger tərəfindən həyata keçirilmişdir. Böyrək 3 həftə normal fəaliyyət göstərəndən sonra dayanmışdı. 1954 –cü ildə isə Joseph Murray, Hartwell Harrison, Jon Merrill tərəfindən immune problemlərin qarşısını almaq üçün ekiz uşaqların birindən digərinə böyrək transplantasiya etdilər. Dr. Murray bu istiqamətdə işlərinə görə 1990 cı ildə Nobel mükafatına da layiq görüldü.

1964 –cü ildə köçürülmüş orqanın orqanizm tərəfindən rəd ediməsinin qarşısını alan dərmanlar çıxana qədər kadavradan orqan köçürülməsi müntəzəm edilmirdi. Ümumiyyətlə böyrək transplantasiya üçün ən uyğun orqan idi. Ona görə ki, toxuma tiplənməsi asan, əməliyyatın texniki tərəfləri çox da çətin olmayan idi, canlı donor asanlıqla tapılırdı, və uğursuz olan halda isə dializ əvəzedici işi görə bilirdi.

Bu dövrdə transplantasiyanın qarşısında duran əsas məsələ orqanizmin immun sistemi idi. Bu immun sistem köçürülən orqanı yad, özününkü olmayan qəbul edirdi və orqanizmdən kənarlaşdırmağa çalışırdı. Bu kəskin və xroniki recekt olma prosesinə gətirib çıxarırdı.Ona görə də bu orqanları qorumaq üçün orqanizmin immun sistemini zəiflədən dərmanların qəbul edilməsi zəruri idi ki, bu da həmin orqanizmi infeksiya və şiş xəstəlikləri üçün riskli bir vəziyyətə gətirirdi. Bunlardan başqa bu dərmanların xeyli əlavə təsirləri var idi.

Ən çox işlənən immuno supressor dərmanlar prednizolon idi. Uzun müddət istifadə zamanı bu dərman şəkərli diabet, çəki artımı, osteoparoz, əzələ zəifliyi, hiperxolestrolemiya, gözdə katarakt əmələ gətirə bilər. Prednizalon da təklikdə yetərli deyildi, və digər steroid olmayan dərmanlara ehtiyac duyulurdu. Siklosporinlər kəşf ediləndən sonra ümumilikdə transplantasiyanın bütün sahələrində yeni bir dövr başladı.  Bu dərman 1980 ildə kəşf edildi, və transplantasiya üçün yeni era başlandı.

Bunlar da maraqlı ola bilər

363 canlı qaraciyər və böyrək donorlarıının nəticələri   http://virtualklinika365.com/?p=356

Canlı böyrək donorları üçün əməliyyata əks göstərişlər  http://virtualklinika365.com/?p=282